17. Tilpasset opplæring gjennom Creazas komplette læremidler!

Kursholder: Vibeke Omberg, Cathinka Kopperud, Kristin Hop og Thor-Erik Rødland, Creaza

Kursbeskrivelse: Creaza har i mange år vært et digitalt læremiddel med fokus på elevenes kreativitet, utforskning og produksjon. Til fagfornyelsen har Creaza også satset på komplette læremidler i flere fag. Til skolestart 2021 vil det finnes læremidler i samfunnsfag, samfunnskunnskap, engelsk, naturfag og KRLE.

Alle Creazas læremidler gjør det enkelt for lærer å drive tilpasset opplæring. Det vil være et fokus på dette i kurset.

Kurset vil starte med en felles økt om tanken bak Creazas læremidler, deretter kan man velge ett av fire parallelle kurs:
• Creaza samfunn 1-4 og Creaza samfunn 5-7
• Creaza samfunn 8-10 og Creaza samfunn VGS
• Creaza engelsk (Læremiddelet er komplett for 5.-10. trinn, og har støtte på seks språk for elever med kort botid i Norge fra 5. trinn ut VGS).
• Creaza naturfag 5-7

Deltakerne vil få se innhold og muligheter i læremiddelet de velger å delta på kurs i. De vil også gjennom dette få en innføring i Creazas verktøy og arbeidsflyt, da læremidlene er tuftet på disse.
I løpet av kursets varighet vil hver og en kursdeltaker få utforske læremiddelet de har valgt å fordype seg i, og å prøve ut det de har lært i kurset.

Målgruppe:
Kurset passer for lærere som underviser i naturfag på mellomtrinnet, samfunnsfag i grunnskolen og i voksenopplæring, og lærere i samfunnskunnskap på VGS, samt engelsklærere på mellomtrinnet, ungdomstrinnet og i voksenopplæringen.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder:
Vibeke Omberg jobber som pedagogisk leder i Creaza og er prosjektleder for de komplette læremidlene. Tidligere har Vibeke jobbet som lærer i ungdomsskolen i mange år.

Cathinka Kopperud:
Cathinka jobber i Creaza som pedagogisk veileder, og jobber spesielt med læremidlene i samfunnsfag for barneskolen. Tidligere har hun i mange år jobber som lærer i barneskolen.

Kristin Hop’ jobber i Creaza som pedagogisk veileder og har et ansvar for opplæring og kursing av lærere som ønsker å bruke Creaza. Hun jobber også med de komplette læremidlene, og er redaktør for Creaza engelsk. Kristin har tidligere jobbet mange år i ungdomsskolen og på mellomtrinnet.

Thor-Erik jobber som lærer på en ungdomsskole i Tønsberg kommune og har lang erfaring fra klasserommet. Han er faglig redaktør for Naturfag 5-7.