1. Bærekraftig utvikling – mye mer enn et kunnskapstema

Kursholdere: Robert Didham og Bente Knippa Vestad, Høgskolen i Innlandet Kursbeskrivelse: Bærekraftig utvikling er et sentralt tema for tverrfaglig arbeid som setter på dagsorden skolens doble oppdrag med både dannelse og utdanning. For hvilke kompetanser er sentrale i møte med aktuelle samfunnsutfordringer? Hvordan kan vi ruste elevene til å aktivt bidra til bærekrafitg utvikling, og… Fortsett å lese 1. Bærekraftig utvikling – mye mer enn et kunnskapstema

2. Den lekne veien til god begynneropplæring!

Kursholdere: Connie Brekkli, Trine Sørensen og Hilde Mobæk Tranum, GAN Aschehoug Kursbeskrivelse: Å leke seg med språk, lesing og skriving i begynneropplæringen har for alvor kommet inn i skolen med Fagfornyelsen. Og hvilken glede det er og for noen muligheter det gir! På dette kurset rettes fokus først mot språklek i begynneropplæringen, for så å… Fortsett å lese 2. Den lekne veien til god begynneropplæring!

3.Digitale idemyldrings- og planleggingsverktøy for yrkesfag

Kursholder: Haakon Sundbø, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: Hvordan bruker man digitale idemyldrings- og planleggingsverktøy som muliggjør nye undrvisningsformer samt er med å spare tid og ressurser?Hvordan engasjerer man de elevene som er lite aktive? Hvilke verktøy kan elever bruke for å samarbeide og planlegge et prosjekt-arbeid?I dette kurset skal kursholder Haakon Sundbø presentere en rekke… Fortsett å lese 3.Digitale idemyldrings- og planleggingsverktøy for yrkesfag

4. En god start i livet

Kursholder: May Britt Drugli, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) Kursbeskrivelse: Dette kurset vil ta utgangspunkt i oppdatert kunnskap om små barn, samt vise til pågående prosjekter i barnehagen. Følgende tema vil bli belyst: Små barns grunnleggende behov-Hva kjennetegner en god overgang fra hjem til barnehage?-Eksempler fra prosjektet «Liten og ny i barnehagen»-Barnehagekvalitet – hva er det?-Hva… Fortsett å lese 4. En god start i livet

5. Flerspråklighet og vurdering i engelsk

Kursholder: Tony Burner, Christian Carlsen, Fagbokforlaget Kursbeskrivelse: Fokus på flerspråklighet og nye vurderingspraksiser øker læringsutbytte i engelsk. Når elevene oppmuntres til å legge merke til og beskrive språklige likheter og ulikheter mellom engelsk og andre språk de kan, styrkes deres språklige bevissthet. Denne holdningen til flerspråklighet er av nyere dato. På samme måte er vurdering… Fortsett å lese 5. Flerspråklighet og vurdering i engelsk

6. Fra intensjon til handling – utviklingsledelse i barnehagen

Kursholder: Elin Ødegård, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Hvordan kan vi forstå kvalitet. og på hvilken måte kan kvalitetsarbeidet ledes? Dette er to sentrale spørsmål som vil bli drøftet. Personalets kompetanse er viktig for barnehagens kvalitet. og igangsetting av kompetansebyggingstiltak vil føre til dilemmaer og utfordringer. Identifisering og analyser av dilemmaer kan åpne opp for en… Fortsett å lese 6. Fra intensjon til handling – utviklingsledelse i barnehagen

7. Hva er stress og hvordan håndterer vi dette temaet i pedagogiske sammenhenger? – Om krav i arbeidet, mestringstro, emosjonell støtte og stress-mestring.

Kursholder: Pål Roland, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: Viktige faktorer påvirker stressopplevelsen. Hvordan kan vi motvirke og håndtere stressopplevelser på kort og lang sikt? Hvordan kan utfordrende atferd og stress henge sammen? Hvilken betydning spiller «self efficacy» – mestringstro, for opplevelsen av stress? Hvordan virker emosjonell støtte inn i slike situasjoner? Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før… Fortsett å lese 7. Hva er stress og hvordan håndterer vi dette temaet i pedagogiske sammenhenger? – Om krav i arbeidet, mestringstro, emosjonell støtte og stress-mestring.

8. Kan vi lese i dag også? Åh, please, si ja!

Kursholder: Marianne Lillesvangstu, Skoletrappa AS Kursbeskrivelse: Det gjør godt å roe ned. Lesestunder gir pustehull og rom for ettertanke og viktige samtaler i en ofte travel skolehverdag.Barne -og ungdomslitteraturen, den nyeste og den eldre, kan være gode kilder til underholdning, livsmestring og dybdearbeid med viktige temaer. Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj) Om kursholder: Marianne… Fortsett å lese 8. Kan vi lese i dag også? Åh, please, si ja!

9. Kartlegging og analyse som utgangspunkt for utviklingsarbeid i skolen.

Kursholder: Per Einar Garmannslund, Universitetet i Agder Kursbeskrivelse: I pågående statlige satsinger for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring, står kartlegging og analyse sentralt som utgangspunkt for barnehage- og skolebaserte utviklingsprosesser. Det stiller nye krav til kompetanse på kartlegging og analysearbeid.Med utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyser for barnehage og skole vil kurset ta for seg: Grunnlag… Fortsett å lese 9. Kartlegging og analyse som utgangspunkt for utviklingsarbeid i skolen.

10. Koding og algoritmisk tenkning – spillbasert

Kursholder: Kristina J. Andreasen og Ivar Wagle, Tell forlag Kursbeskrivelse: Skriv kode. Hent bananer. Redd verden.CodeMonkey er en spillbasert læringsressurs hvor elevene, med ekte kode, styrer en ape på jakt etter bananer. Spillet begynner med grunnleggende kodekonsepter, og bygger gradvis opp mot mer sammensatt og kompleks kode. Codemonkey er spesielt utviklet for lærere uten forkunnskaper… Fortsett å lese 10. Koding og algoritmisk tenkning – spillbasert

11. Lek og læring for livet

Kursholder: Svanaug Lunde, UiS / Læringsmiljøsenteret Kursbeskrivelse: I barnehagen skal det legges til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, noe som tilsynelatende kan fremstå som en selvfølgelighet. Om vi velger å stoppe opp og reflektere over begrepene samspillskvalitet og omsorgsfulle relasjoner, finner vi at det sannsynligvis finnes mange ulike oppfatninger… Fortsett å lese 11. Lek og læring for livet

12. Matematikk på mellomtrinnet

Kursholder: Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen, Cappelen Damm Kursbeskrivelse: Hvordan hjelper vi elevene til å tenke og snakke matematikk, resonnere og drøfte?Hvordan legger til rette for en variert undervisning som består av å tenke selv, å tenke sammen, å lytte til hverandres løsninger, å snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.… Fortsett å lese 12. Matematikk på mellomtrinnet

13. Matematikk på småskoletrinnet

Kursholder: Hanne Hafnor Dahl og May Else Nohr, Cappelen Damm Kursbeskrivelse: Kurset vil handle om utforskende undervisning, matematiske samtaler og dybdeforståelse. De ettertraktede kursholderne Hanne og May-Else, gir deg som vanlig svært gode tips som du kan ta med deg inn i klasserommet neste dag.Med forfatterne av Radius og nå Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm,… Fortsett å lese 13. Matematikk på småskoletrinnet

14. Nye læreplaner og engelskopplæring i barneskolen

Kursholder: Patricia Pritchard, Aschehoug Kursbeskrivelse: Fagfornyelsen: Hva har det å si for engelskfaget og undervisningen din i klasserommet? Hvordan skal barneskolen danne det viktige grunnlaget for alt det nye?Kurset gir deg en kort innføring i leseopplæring i engelsk og noen praktiske undervisningstips som du kan bruke i klasserommet i morgen. Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før… Fortsett å lese 14. Nye læreplaner og engelskopplæring i barneskolen

15. Programmering i matematikk – på fagets premisser

Kursholder: Asbjørn Lerø Kongsnes, Aschehoug Kursbeskrivelse: Kurset gir en innføring i tekstbasert programmering med Python. Her lærer du om print, input, variabler, løkker, simulering og valgsetninger. Du får prøve selv og lærer hvordan programmering kan brukes på fagets premisser.Kurset retter seg mot matematikklærere på ungdomstrinnet, men det kan også være relevant for lærere på VGS… Fortsett å lese 15. Programmering i matematikk – på fagets premisser

16. Raffe Riff – sanger i sirkel !

Kursholder: Elisabeth Anvik, OsloMet Kursbeskrivelse: VOKAL LEK MED OSTINATERVi ønsker å gi alle som jobber i barnehage, skole, kulturskole, samt med kor og vokalgrupper et enkelt redskap til å skape gode, velklingende og allsidige vokale samspill. Et ostinat er et motiv eller en karakteristisk melodi som stadig gjentas i samme stemme og tonehøyde. Workshopen vil… Fortsett å lese 16. Raffe Riff – sanger i sirkel !

17. Tilpasset opplæring gjennom Creazas komplette læremidler!

Kursholder: Vibeke Omberg, Cathinka Kopperud, Kristin Hop og Thor-Erik Rødland, Creaza Kursbeskrivelse: Creaza har i mange år vært et digitalt læremiddel med fokus på elevenes kreativitet, utforskning og produksjon. Til fagfornyelsen har Creaza også satset på komplette læremidler i flere fag. Til skolestart 2021 vil det finnes læremidler i samfunnsfag, samfunnskunnskap, engelsk, naturfag og KRLE.… Fortsett å lese 17. Tilpasset opplæring gjennom Creazas komplette læremidler!

18. Å ruste ungdom for medgang og motgang?

Kursholder: Gunvor Launes, Sørlandet sykehus HF Kursbeskrivelse: Hvordan hjelpe «slitne» ungdommer til å sette ord på hva som egentlig er i veien? Hvordan gjøre dem forberedt på at livet består av både oppturer og nedturer? Kurset vil, med humor og fokus på språket vi bruker, gi kunnskap og verktøy for å kunne jobbe med ungdom… Fortsett å lese 18. Å ruste ungdom for medgang og motgang?