Kurs 43: SnakkOmMobbing i klasserommet: en hjelp til å øve empati og refleksjon omkring vennskap og mobbing.

Tusenvis av samtaler fra chat-tjenesten SnakkOmMobbing.no, er grunnlaget for en ny ressurs for elever 9-12 år og for skoleansatte. Ressursheftet kan også brukes i møte med foreldre.

Målet med kurset er å fortelle skoleansatte om hva tusenvis av unge deler med oss på chat, om sine erfaringer med mobbing. Hvordan møter vi disse, slik at de føler seg møtt og hørt? I tillegg vil vi presentere og praktisk vise hvordan man kan bruke ressursene til å øve empati og refleksjon i klasserommet. Ressursen er et opplegg for mellomtrinnet, som utgjør fem samlinger for elevene, og alt ligger gratis og tilgjengelig for alle på nett.

Cathrine Johannessen er sykepleier og familieterapeut, og jobber nå som prosjektleder for SnakkOmMobbing-ressursene.
Anette Gausdal har jobbet 20 år i skolen, og er tidligere lærer, sosiallærer og rektor. Nå som virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter.