Kurs 43: SnakkOmMobbing i klasserommet: en hjelp til å øve empati og refleksjon omkring vennskap og mobbing.

Tusenvis av samtaler fra chat-tjenesten SnakkOmMobbing.no, er grunnlaget for en ny ressurs for elever 9-12 år og for skoleansatte. Ressursheftet kan også brukes i møte med foreldre.

Målet med kurset er å fortelle skoleansatte om hva tusenvis av unge deler med oss på chat, om sine erfaringer med mobbing. Hvordan møter vi disse, slik at de føler seg møtt og hørt? I tillegg vil vi presentere og praktisk vise hvordan man kan bruke ressursene til å øve empati og refleksjon i klasserommet. Ressursen er et opplegg for mellomtrinnet, som utgjør fem samlinger for elevene, og alt ligger gratis og tilgjengelig for alle på nett.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Cathrine Johannessen er sykepleier og familieterapeut, og jobber nå som prosjektleder for SnakkOmMobbing-ressursene.
Anette Gausdal har jobbet 20 år i skolen, og er tidligere lærer, sosiallærer og rektor. Nå som virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter.