Kurs 42: Skjermopptak med teksting i OBS Studio og på iPad

I dette kurset vil man få demonstrert og prøvd ut hvordan man kan foreta skjermopptak i god kvalitet med OBS Studio. Dette er et kraftig, helt gratis program, med mange muligheter. Det vil også bli demonstrert hvordan man kan ta skjermopptak ved bruk av iPad. Skjermopptak kan brukes som et hjelpemiddel i egen undervisning, tilbakemelding til elever, formidling av innhold til fjern-studenter og mye mer. Det vil også bli gitt en introduksjon og opplæring i hvordan du kan tekste dine egenproduserte videoer ved hjelp av YouTube. Du vil også få noe nødvendig opplæring i grunnleggende videoteori. Dette for å få en forståelse for hva du gjør, og hva du må tenke på, når du skal lage et godt skjermopptak. Det vil også bli tid til selv å prøve ut tilegnet kunnskap.

NB: Du MÅ ta med egen PC/Mac + eventuell iPad hvis aktuelt.

ANTALLSBEGRENSNING: 25

Morgan Konnestad arbeider til daglig som studieprogramleder og lærer på bachelor- og masterprogrammet i multimedia ved Universitetet i Agder.