Kurs 40: Robuste barn vokser på (og i) trær!

Hva er «det gode liv» for barn? Gjennom teori, forskningsresultater og praktiske øvelser vil kurset belyse viktige elementer og foreslå enkle verktøy for å bidra til at barn blir trygge, aktivitetsglade og robuste. Barnehage og skole skal ha en forebyggende og helsefremmende funksjon hvor fysisk aktivitet, bevegelsesglede og motorisk utvikling skal fremmes, med tanke på å utjevne sosiale forskjeller. Har vi gode nok rutiner for tilrettelegging av fysisk aktivitet? Teori, tips og praktiske øvelser. Aktivitetsglede eller -bekymring? Barn som vokser opp i Norge i dag lever en beskyttet tilværelse, der «alle» passer på at de ikke utsettes for fare. Er det en sannhet eller en myte at barn som får svømme på dypet og kjenne på frykten for å drukne, får vannskrekk? Eller at barn som har klatret (for) høyt i trær og vært redde for å falle ned, får høydeskrekk? Har denne type erfaring en herdende eller hemmende effekt? Erfaringsutveksling og diskusjon. Livsmestring og robusthet. Robusthet handler om motstandsdyktighet, ansvar, livsmot og tro på seg selv. Hvordan kan barn lære å bli robuste? Hverdagsbalanse gjennom aktivitet og hvile, lading og utvikling av et indre kompass.

Teoretisk og praktisk kurs. Her får du tips og verktøy du kan bruke allerede dagen etter !

Hege Heiestad har mange års arbeidserfaring som barnefysioterapeut, bedriftsutvikler, veileder og kursholder på ulike arenaer. Hun er seniorrådgiver ved Institutt for idrettsmedisinske fag og jobber med kunnskapsformidling i Skadefri-teamet ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole. Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi MNFF fra Oslo MET og MSc. idrettsfysioterapi fra Norges idrettshøyskole. Gründer av og daglig leder i Sprell levende AS og forfatter av bøkene «Sprell levende» og «Sprell levende, -for barnehagen».