Kurs 39: Religiøse endringer i Norge de siste 50 år

Sekularisering, religiøst mangfold og andre trender

Fagfornyelsen innebærer mer vekt på å se religionen i en samfunnsmessig sammenheng. Kurset vil ta for seg de viktigste religiøse trendene i Norge gjennom de siste 50 år, slike som sekularisering, økt religiøst mangfold, religionens politiske rolle og kvinners innmarsj som religiøse ledere. Kurset tar også opp om religion bidrar til økte konflikter i Norge, og hvilke faktorer som eventuelt bidrar til å øke eller dempe dette. En del av kurset vil også gå inn på hvordan skolen oppleves av religiøse minoriteter, og en annen, kort del vil prøve å øke bevisstheten om hva slags sosiologi om religion som formidles i skolen.

Kurset passer særlig for religionslærere, men også for lærere i samfunnsfag.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Pål Repstad er professor emeritus i religionssosiologi ved Universitetet i Agder. Han har forsket mye på religiøse endringer i Norge og Norden, og skrevet mange bøker og artikler om temaet. Aktuelt grunnlag for kurset er blant annet hans bok «Religiøse trender i Norge» (2020) og hans artikkel «Hva slags sosiologi? Anvendelse av sosiologi i religionsfagene» i Prismet nr 4/2020.