Kurs 38: Relasjonelle møteplasser

Barn og unges rettighet, voksnes ansvar

Alle vet at relasjoner er viktig for trivsel, lek, læring og livsmestring, men i mylderet av andre krav, risikerer man at arbeidet med å utvikle relasjonskompetanse overlates til hver enkelt. Det er en selvfølge at alle som jobber med barn og unge er opptatt av relasjoner. Likevel er det ikke en selvfølge at pedagogiske virksomheter setter relasjonsarbeid i fokus med mål om å fordype sin forståelse av hvor avgjørende gode relasjoner faktisk er. Det er først når barn og unge har en egen opplevelse av at relasjonene er verdifulle for dem, at vi kan si at vi har lykkes med arbeidet.
Kurset vil gi deg inspirasjon til å se på egen relasjonspraksis, sette relasjonsarbeid i sammenheng med barnehagens og skolens mandat og skape bevissthet rundt det fysiske leke- og læringsmiljøet betydning for å skape det vi kaller relasjonelle møteplasser. Vi må ha noe å være sammen om for at relasjoner skal kunne oppstå og vare over tid.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Francois Elsafadi er en foredragsholder som har dedikert livet sitt til arbeid med utsatt ungdom. Han kom til Norge som flyktning da han var 13 år, og har gjennom egne erfaringer, og arbeid med unge mennesker og ungdomsorganisasjoner, opparbeidet seg en unik kompetanse på kraften som ligger i de gode relasjonene.

Mona Nicolaysen er doktorgradsstipendiat med lang erfaring fra barnehagens praksisfelt. Hun har deltatt i arbeidet med den siste rammeplanen og med fagfornyelsen. Gjennom 20 års arbeid i barnehagen har hun sett betydningen av individet som en del av fellesskapet og hvordan det fysiske leke- og læringsmiljøet kan fungere som inkluderende, relasjonsskapende møteplasser.