16. Raffe Riff – sanger i sirkel !

Kursholder: Elisabeth Anvik, OsloMet

Kursbeskrivelse: VOKAL LEK MED OSTINATER
Vi ønsker å gi alle som jobber i barnehage, skole, kulturskole, samt med kor og vokalgrupper et enkelt redskap til å skape gode, velklingende og allsidige vokale samspill. Et ostinat er et motiv eller en karakteristisk melodi som stadig gjentas i samme stemme og tonehøyde. Workshopen vil bygge på «Raffe Riff – sanger i sirkel», en fagbok med lydfiler på nett.
For å imøtekomme behovet for musikalsk mangfold, har vi hentet sanger og dikt fra ulike sjangre og tradisjoner. Noe av materialet er også nyskrevet. Her er sanger i ulike taktarter, i dur og moll, bluesskala, pentaton skala og dorisk. Det er også en del folkemusikk fra ulike land i materialet vårt. Ideen til boka har vokst fram i musikalske møter med barn og lærerstudenter gjennom flere år.
Vi erfarer at barn også har stor glede av å delta i og lytte til vokal flerstemmighet. Gjennom å synge flerstemt, stimuleres gehør, rytmesans, koordinasjon og evnen til å kommunisere. Vi tror at arbeidet med flerstemt sang kan bidra til å gi barn og unge større musikalske utfordringer og bredere musikalsk erfaring.
Å leke med ostinater kan være en enkel og leken innfallsvinkel til å skape gode og allsidige vokale samspill. Alle arrangementene har ulike nivåer, med god progresjon for nybegynnernivå til mer erfarne utøverne.
Ostinatstemmene er overførbare til instrumenter (f.eks xylofon, klokkespill, metallofon, klangstaver), så kursdagen vil også inneholde spill. Arrangementene kan brukes med alt fra 2 – 100 utøvere.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder:
Elisabeth Anvik er universitetslektor i musikk ved barnehagelærerutdanningen på OsloMet. I 2015 gav hun ut boka “Raffe Riff – sanger i sirkel” sammen med Liv Anna Hagen og Siri Haukenes. Elisabeth er også sanger i vokalensembelet PUST som siden 2007 har gitt ut 5 album. PUST turnerer jevnlig i inn- og utland.

Liv Anna Hagen er universitetslektor og har vært ansatt i musikkseksjonen på barnehagelærerutdanningen på Oslo Met siden 2007. De siste årene har hun sammen med kollega Siri Haukenes forsket på sangrepertoaret i barnehagene i Oslo og Akershus. I 2015 gav hun ut boka “Raffe Riff – sanger i sirkel” sammen med Elisabeth Anvik og Siri Haukenes. Hun er sanger i cabaretensemblet Stilett og arbeider også som sanger for Rikskonsertenes skoleturneordning.