34. Prinsesse Ivar. Trygg i eget uttrykk

Kursholder: Marion Arntzen og Mona Renolen, GAN Aschehoug

Kursbeskrivelse: Det finnes et kjønnsmangfold blant barn som ikke gjenspeiles i det rosa og blå skillet som preger dagens oppvekst. Enkelte barn er født med en kropp som ikke stemmer med kjønnsidentiteten deres. Mange har et greit forhold til kroppen sin, men sliter med forventningene andre har til dem som gutt eller jente. I følge rammeplanen skal barnehager fremme likestilling og likeverd, uavhengig av blant annet kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Selv om alle er en del av kjønnsmangfoldet, er det de som skiller seg ut fra flertallet som gjør oss oppmerksomme på at det finnes et mangfold. De barna som skiller seg ut er ekstra sårbare i oppveksten. Samtidig som kurset gir deg kunnskap om de barna som er mest sårbare, viser vi også hvorfor kjønnsperspektivet er viktig i møte med alle barn. Kurset bygger på boka «Prinsesse Ivar om barn og kjønnsidentitet». Forfatterne gir en variert innføring i hvordan kjønnsmangfoldet kan ses og ivaretas i den pedagogiske praksisen. Hvordan snakke med barna, kollegaer og foreldre om kjønnsmangfold?
Kurset består av fortellinger, film, forskning, refleksjon, og dialog mellom kursholderne og deltakerne.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder:
Marion Arntzen har siden 1996 drevet lavterskeltilbud for mennesker i alle aldre som har utfordringer knyttet til kjønnsidentitet. I «Stiftelsen Stensveen – trygg i eget uttrykk», tilbyr hun samtaler, kurs og forelesninger for enkeltpersoner, familier og fagfolk i ulike sektorer. Marion Arntzen sto bak NRK-dokumentaren «Jentene på Toten», og har skrevet flere bøker om kjønnsidentitet.

Mona Renolen har mastergrad fra senter for kjønnsforskning ved NTNU. Hun har jobbet med fagområdene oppvekst, kjønn og likestilling innen forvaltning, forskning og praksisfelt. Mona jobber i dag ved Likestillingssenteret på Hamar.