Kurs 10: OPPDRAG!

Hva skjer når man gir elever reelle oppdrag i stedet for case eller en ren forelesning?
LK20 har en intensjon om å skape «gode problemløsere»! Kunnskapsdepartementet var på besøk her på UiA i forkant av fagfornyelsen og uttrykte nettopp dette. Hvordan påvirker det i så fall klasserommet og undervisningen?

Ungt entreprenørskap har hatt fokus på nettopp «oppdrag» i skolen akkurat 30 år på denne dagen. Vi feirer nasjonalt jubileum samtidig som Sørlandske går av stabelen. Elevbedrifter og ungdomsbedrifter er våre prioriterte oppgaver, men det er mye å hente i andre læringsprosesser også. Entreprenørskap er mer en bare skolebedrifter! Våre aktiviteter bygger på VEKST kriteriene fra en strategiplan fra K.DEP 2006 og det vil komme konkrete erfaringer fra skoler i Agder der elevene har jobbet med oppdrag i alt fra en enkelt timer til tverrfaglige uker, samt de som tar i bruk metoden gjennom et helt år i enkelte fag.

Elever kan få oppdrag eller de kan faktisk også finne de selv. Begge deler vil du lære om på kurset slik at du selv eller i samarbeid med Ungt entreprenørskap kan variere undervisningen. Dere vil lære kreative øvelser slik at elevene selv finner oppdrag på skolen og i fritiden. Dere vil få tid til selv å starte på egne undervisningsopplegg som er relevante for deres fag.

Utgangspunktet er å «kaste fasiten» – og det er en vanskelig øvelse for en lærer! Et oppdrag har ikke fasitsvar. Et oppdrag motiverer til kreativitet i motsetning til en oppskrift med fasitsvar som kan pugges. En lærer uttrykte det slik etter å ha brukt oppdrag som metode i en dobbeltime: «Det snudde opp ned på karakterene i klassen i akkurat denne økta!»

Hovedfokus fag og nivå:
Relevante for hele utdanningsløpet og også i andre fag enn de listet opp nedenfor. Det vil bl.a også komme eksempler fra realfag, norsk og samfunnsfag. Men der dette treffer aller best er Arbeidslivsfag, Ulike Valgfag og Tverrfaglige opplegg.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Vemund Ruud er en nysgjerrig type som gjennom sin jobb i Ungt entreprenørskap Agder leter etter de beste, mest praktiske og tverrfaglige oppleggene og med fokus på at elever kan være til nytte for andre. Har 10 års lærererfaring med tilleggsutdannelse innenfor journalistikk og entreprenørskap.