33. Nysgjerrigper og Hvorfor det?

Kursholder: Ruth Aga og Annette Aarflot Iversen, Norges forskningsråd

Kursbeskrivelse: Utforskning og tverrfaglighet er helt sentralt i de nye læreplanene. Men hva lærer elevene av å forske? Og hvordan skal vi få til utforsking i praksis?
Dette har Nysgjerrigper og Hvorfor det? holdt på med lenge!

Vår erfaring er at forskning skaper begeistring og motivasjon hos elevene, og at læringsutbyttet av Nysgjerrigper-jobbing er stort. Du kan huke av for mange oppnådde læreplanmål etter et gjennomført forskningsprosjekt. På kurset lærer vi deg Nysgjerrigpermetoden og bruker praktiske eksempler fra klasserommet til å vise hva og hvordan elever lærer gjennom å gjøre egne forskningsprosjekter. Nysgjerrigpermetoden kan brukes til mye, blant annet til å involvere nærmiljø og foresatte og arrangere Hvorfor det?-utstillinger på skolen din.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder:
Ruth Aga er gründer og leder av Hvorfor det?, en non-profit organisasjon som legger til rette for at barn skal få undersøke egne spørsmål og vise fram prosjektene sine på en forskningsutstilling. Hun er selv forsker. www.hvorfordet.no
Annette Aarflot Iversen, er ressurslærer fra Nysgjerrigper.