14. Nye læreplaner og engelskopplæring i barneskolen

Kursholder: Patricia Pritchard, Aschehoug

Kursbeskrivelse: Fagfornyelsen: Hva har det å si for engelskfaget og undervisningen din i klasserommet? Hvordan skal barneskolen danne det viktige grunnlaget for alt det nye?
Kurset gir deg en kort innføring i leseopplæring i engelsk og noen praktiske undervisningstips som du kan bruke i klasserommet i morgen.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder: Patricia Pritchard har mange års erfaring i klasserommet og er en erfaren kursholder. Hun har vært med i utvikling av kjerneelementene i de nye læreplanene og er en av forfatterne av Aschehougs læreverk læremiddel i engelsk, Quest.