Kurs 34: Minecraft + LK20 = Mestring

Lær hvordan du kan begynne å bruke Minecraft for å skape mestring i klasserommet.

Dette kurset vil gi deg muligheten til å se hvor enkelt det er å bruke Minecraft i klasserommet. Du vil få prøve deg inne i Minecraft og lære de mest grunnleggende tingene, men hovedfokus vil være på hvordan du kan bruke Minecraft sammen med LK20 for å skape mestring i klasserommet. Jeg kommer til å vise hvordan jeg bruker Minecraft i samfunnsfag sammen med Storyline på 3.-7.trinn på min skole, og jeg kommer også til å vise hvordan Minecraft kan brukes i andre fag. Minecraft gir, gjennom konkretisering av læring, alle elever mulighet til å skape og mestre. Du trenger ikke å ha spilt Minecraft tidligere for å være med på dette kurset. Kurset passer best for lærere på 3.-10.trinn i grunnskolen, men kan også være interessant for andre.

ANTALLSBEGRENSNING: 60

Oddgeir Skage har jobbet som lærer siden 1995 og har de siste årene jobbet som faglærer/IKT-ansvarlig ved Benterud skole i Lørenskog. Han har bestandig vært interessert i gaming og har prøvd ut flere programmer/apper og undervisningsmetoder for å kunne nå målene i lærerplanen.