Kurs 33: Medvirkning i skolen – hvorfor og hvordan

Elevmedvirkning blir understreket som et viktig prinsipp både i Opplæringsloven og i gjeldende læreplan. Prinsippet knyttes både til det tverrfaglige emnet «Demokrati og medborgerskap» og til medvirkning som en forutsetning for engasjement og motivasjon.
Dette kurset vil dreie seg om hvorfor elevmedvirkning er et så viktig prinsipp i skolen, og hvordan det kan legges til rette for denne medvirkningen.

Innhold:
• Hva innebærer elevmedvirkning som prinsipp i skolen
• Hvordan legge til rette for medvirkning som et gjennomgående prinsipp
• Hva innebærer elevmedvirkning i vurderingsarbeidet
• Hvordan legge til rette for elevmedvirkning i spesialundervisningen

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Janaina Hartveit Lie, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, UiA.
Lise Barsøe, universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, UiA.
Ina Jagtøien, rådgiver, Kristiansand kommune