30. Med to land i hjertet

Kursholder: Anne-Linn Bang, Enerhaugen barnehage Oslo

Kursbeskrivelse: Dette kurset vil gi eksempler på hvordan vi kan jobbe med mangfold, tilhørighet og inkludering i barnehagen. Kursholder vil gjennom en praksisnær tilnærming vise hvordan barnehagen kan være med på å styrke alle barns identitet og stolthet over egen bakgrunn. Dette skjer blant annet gjennom å ta i bruk barnas egne ressurser, erfaringer og refleksjoner og å løfte de flerspråklige ansattes kompetanse. Målet med kurset er å fremme en ressursorientert tilnærming til mangfold der man ser muligheter fremfor hindringer og aktivt skaper rom for refleksjoner både i personalgruppen og med barn og foreldre. Kurset vil legge opp til at deltagerne reflekterer over egne holdninger og praksis.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder: Anne-Linn Bang er førskolelærer og har en bachelor i sosialantropologi. Hun var i 2019 spaltist i tidsskriftet Barnehagefolk med spalten «Med to land i hjertet», hvor hun skrev om kulturelt mangfold, tilhørighet og flerspråklighet. Anne-Linn jobber i Langleiken barnehage på Tøyen i Oslo og er student på masterutdanning i barnehagekunnskap på Oslo Met.