12. Matematikk på mellomtrinnet

Kursholder: Kristin Måleng og Vibeke Saltnes Olsen, Cappelen Damm

Kursbeskrivelse: Hvordan hjelper vi elevene til å tenke og snakke matematikk, resonnere og drøfte?
Hvordan legger til rette for en variert undervisning som består av å tenke selv, å tenke sammen, å lytte til hverandres løsninger, å snakke matematikk, visualisere, generalisere, teste ut og utfordre seg videre.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder: Kommer mer info senere.