Kurs 32: Matematikk i alle fagområder – rundt, inni, gjennom, kryss og tvers.

Matematikk i barnehagen handler om å ivareta og videreutvikle barns interesse og engasjement for fagområdet slik at det oppleves som meningsfullt og morsomt. Barnehagehverdagen er full av spennende matematiske muligheter – og de kan dukke opp når vi egentlig driver med noe annet. Rammeplanen beskriver sju ulike fagområder, og i lek og aktiviteter i barnehagen kan disse ofte utfylle og berike hverandre. På kurset vil vi med matematisk blikk se på hvordan barnehagens verdigrunnlag og fagområder kan sees i sammenheng. Når barna får medvirke og utfolde seg i rike samspill knyttet til for eksempel musikk, språk, bevegelse, teknologi eller kunst, kan de samtidig gjøre matematiske erfaringer. Ved å følge barnas matematiske utforsking og verdsette deres individuelle uttrykksformer, vil barna få følelsen av å høre til og å være verdifull. Kurset vil inneholde faglig påfyll, kort om nyere forskning og flere praktiske aktiviteter.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Anne Hj. Nakken jobber ved Dronning Mauds Minne Høgskole, Matematikksenteret og i Solemdal barnehage. Hun har de siste 16 årene deltatt i varierte utviklings- og forskningsprosjekter knyttet til matematikk i barnehagen, og ivrer for matematikkglede for både barnehagebarna og barnehagelærerne. Anne er i sin forskning spesielt opptatt av matematikk i ulike kulturer, kommunikasjon i barnehagen og barns bruk av digitale verktøy. Hun er utdannet sivilingeniør ved NTNU med videreutdanning som lektor i matematikk og engelsk.