Kurs 31: Litterære tekster i spanskundervisningen

Temaet for kurset er bruk av litterære tekster i spanskundervisningen på nivå I og II i skolen. Kurset vil belyse sentrale spørsmål knyttet til valg av tekster, arbeidsformer og læringsmål. Det legges vekt på praktiske eksempler der deltakerne selv får prøve ut å arbeide med litterære tekster i ulike sjangere på spansk.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Inger Olsbu er førstelektor i spansk ved Universitetet i Agder. Hun har bakgrunn fra Latinamerikastudiet ved Universitetet i Bergen, fra ulike institusjoner i Mexico, og fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider p.t. med en ph.d. om bruk av litteratur i spanskundervisningen. Hennes forskningsinteresser er nyere meksikansk litteratur, latinamerikansk litteratur skrevet av kvinner, og litteraturdidaktikk i fremmedspråk.