Kurs 30: Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

I rammeplanen slås det fast at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Men hvordan kan man gjøre ord om til praksis?

Barnehagelærer og masterstudent Anett Holmvik vil i dette kurset dele sine erfaringer og vise eksempler fra et prosjektarbeid om bærekraftig utvikling i Den blå appelsin Kanvas-barnehage. Kurset er praksisnært og relevant for alle som jobber i barnehagen.

Anett stiller spørsmål om hvordan barnehageansatte kan bidra til at barna får en begynnende forståelse av hva bærekraftig utvikling er på en måte som er meningsfull for barna. Kan lek og humor bidra til at barnehagebarn utvikler bærekraftige holdninger, verdier og praksis? Og kan et så alvorlig tema som bærekraftig utvikling egentlig være morsomt?

I dette kurset ønsker Anett Holmvik å inspirere barnehageansatte til å skape lekne møtepunkter hvor bærekraftige holdninger, verdier og praksiser skal kunne oppstå, noe hun illustrerer gjennom mange eksempler fra egen praksis. Det vil også bli gitt en kort teoretisk innramming basert på FNs bærekraftsmål, som er et godt utgangspunkt for alle som ønsker å jobbe videre med bærekraftig utvikling i barnehagen.

ANTALLSBEGRENSNING: Kurset har etter ordinær påmeldingsfrist nå antallsbegrensning (fremkommer i påmeldingsskjema). Påmeldingsfrist er nå 26. september.

Anett Holmvik jobber som barnehagelærer i Grimstad. Tidligere har hun jobbet i Den blå appelsin Kanvasbarnehage i Oslo, hvor hun hadde bærekraftig utvikling som ansvarsområde. Hun er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Bergen, med en fagfordypning i Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning, og hun holder nå på å skrive en masteroppgave om emnet på Oslo Met.

Tidligere har hun:
Holdt foredrag på Kanvas storsamling – oktober 2018
Holdt flere personalmøter med bærekraft som tema for barnehager i og utenfor Kanvas 2016-2022.
Holdt foredrag sammen med Marianne Presthus Heggen for Fylkesmannens samling med kommunal barnehagemyndighet (Agder) – juni 2019
Holdt foredrag på Fagdag for barnehageansatte (Agder) – februar 2020
Holdt digitalt kurs på Sørlandsk Lærerstevne – oktober 2021