29. Lekende møter på veien mot bærekraftig utvikling

Kursholder: Anett Holmvik, Den blå appelsin Kanvas-barnehage

Kursbeskrivelse: I rammeplanen slås det fast at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Men hvordan gjør man ord om til praksis? I Den blå appelsin Kanvas-barnehage har store og små brukt nysgjerrighet og lek som utgangspunkt for å nå rammeplanens mål, gjennom å ta barnas perspektiv på en voksen problemstilling.

Barnehagelærer Anett Holmvik vil i dette kurset dele sine erfaringer fra prosjektarbeidet som har blitt en del av hverdagen til barna og de ansatte i Den blå appelsin Kanvas-barnehage. Med et teoretisk bakteppe i bærekraftig utviklings tre pilarer (klima og miljø, økonomi og sosiale forhold) ønsker hun i samspill med kursdeltakerne å finne ut hva rammeplanens ord egentlig vil si i møte med barnehagebarn. Kan lekende møter mellom voksne og barn i barnehagen bidra til at barna utvikler gode holdninger, verdier og en begynnende forståelse for hva bærekraftig utvikling er?
Det vil bli gitt mange eksempler fra egen praksis og kurset vil oppleves nært for alle som jobber i barnehage. Passer for arbeid med barn mellom 3-6 år.

Tidspunkt for kurs: 12.30-14.15 (etter lunsj)

Om kursholder: Anett Holmvik er barnehagelærer i Den blå appelsin Kanvas-barnehage, hvor hun har bærekraftig utvikling som ansvarsområde. Hun er utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Bergen, med en fagfordypning i Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning. Hun er nå i gang med sin mastergrad i Barnehagekunnskap ved OsloMet.
Tidligere har hun:

  • Holdt foredrag på Kanvas storsamling – oktober 2018
  • Holdt flere personalmøter med bærekraft som tema for barnehager i og utenfor Kanvas 2016-2021
  • Holdt foredrag sammen med Marianne Presthus Heggen for Fylkesmannens samling med kommunal barnehagemyndighet (Agder) – juni 2019 –
    Holdt foredrag på Fagdag for barnehageansatte (Agder) – februar 2020