11. Lek og læring for livet

Kursholder: Svanaug Lunde, UiS / Læringsmiljøsenteret

Kursbeskrivelse: I barnehagen skal det legges til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, noe som tilsynelatende kan fremstå som en selvfølgelighet. Om vi velger å stoppe opp og reflektere over begrepene samspillskvalitet og omsorgsfulle relasjoner, finner vi at det sannsynligvis finnes mange ulike oppfatninger av hva et godt samspill er og hva omsorg kan innebære. Henger samspillskvalitet og omsorgsfulle relasjoner sammen med barns opplevelse av medvirkning og mestring i barnehagen? Vi skal også se nærmere på det siste året i barnehagen, et år som mange barn gleder seg til. Førskoleopplegget Lekbasert Læring er utviklet for å gi barn et godt og inspirerende tilbud til de eldste i barnehagen samtidig som det er ment å gi barna et best mulig utgangspunkt før skolestart. Lekbasert læring er en skattkiste med forslag til spennende aktiviteter som er enkle å tilpasse til den enkelte barnehage og barnegruppe. Vi vil komme nærmere inn på bakgrunn for og erfaringer med innholdet i Lekbasert læring. Kurset er også relevant for ansatte på småskoletrinnet (1-4) og SFO.

Tidspunkt for kurs: 10.00-11.45 (Før lunsj)

Om kursholder: Svanaug Lunde har jobbet i barnehagefeltet i nærmere 30 år. Hun er utdannet pedagog og har senere tatt mastergrad i spesialpedagogikk. I dag arbeider hun som universitetslektor ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger. Svanaug Lunde er én av forfatterne bak det forskningsbaserte førskoleopplegget i boken Lekbasert læring. De første årene i livet vårt er kanskje de viktigste. Vi som er sammen med barnehagebarn trenger derfor solid kompetanse, slik at vi kan bidra til at hvert barn gis muligheten til en god barndom og dermed og et godt liv. Kursholders ønske er å inspirere og å bidra med egne erfaringer, kunnskap og ny forskning på området.