Kurs 54: Ørets poesi

KURSROM: F2 003

Sanglyriske former og sjangre

Sanglyrikken er den eldste og mest populære formen for lyrikk – også blant elever. Sjangermessig spenner den vidt, fra salmer til joik, rock og rap; formmessig skiller den seg fra skriftlyrikken ved stemmebruk, melodi og struktur; og samfunnsmessig har den både kritiske og tradisjonsbevarende funksjoner. Sangen har dessuten en umiddelbar appell, som gjør den velegnet for klasseromsundervisning. Men den må studeres på egne premisser, ikke nødvendigvis på skriftlyrikkens. Kurset tar for seg noen aspekter ved sanglyrikkens sjangre, former og funksjoner. Sammen skal vi lytte til og diskutere et utvalg sanger. Spesielle forkunnskaper om musikk er ikke nødvendig.

POWERPOINT FOR KURSET

Bjarne Markussen er professor i nordisk litteratur ved UiA og en av lederne for den tverrfaglige Forskningsgruppe for sanglyrikk.