Kurs 53: Yrkesfaglig fordypning (yff) i yrkesfaglig opplæring

KURSROM: B2 004

Muligheter og handlingsrom i faget yff.

Dette kurset er for deg som er interessert i å videreutvikle faget yff med en overordnet intensjon om å øke elevenes læringsutbytte.
Gjennom kurset vil du få innsikt i fagets rammevilkår og relevant forskning som kan knyttes til faget. En del av kurset vil bestå av erfaringsutveksling og samskaping.

ANTALLSBEGRENSNING: 30
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Monika Øgård er ansatt på institutt for pedagogikk på UiA og underviser på PPU-Y, skolebasert veiledning og jobber med skoleutvikling. I tillegg har hun startet på doktorgrad som omhandler YFF.
Kari-Anne Kverneggen er ansatt på institutt for pedagogikk på UiA og er emneansvarlig og faglærer på PPU-Y.