Kurs 52: Volleyball i skolen

KURSROM: Spicheren flerbrukshall

Dette kurset er for deg som ønsker å:
• bli motivert og inspirert til å starte opp med volleyball i skolen
• lære hvordan vi med enkle midler kan aktivisere mange elever samtidig
• lære hvordan vi tilrettelegger for mestring for alle uansett ferdighetsnivå

Dette kurset tar utgangspunkt i noen sentrale leksjoner fra NVBFs trenerutdanning. Kurset har som målsetning å motivere og inspirere lærer til å starte opp med volleyball i skolen. Fokuset er hvordan kroppsøvingslæreren kan organisere, og praktisk pedagogisk legge til rette slik at elevene skal ha et høyest mulig aktivitetsnivå med flest mulig ballinvolveringer.

ANTALLSBEGRENSNING: 24
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Peter B. Jørgensen er universitetslektor i idrett på Universitetet i Sørøst-Norge og medlem av Trenerutvalg og Utvalg for Volleyball i skolen.