Kurs 48: Utdanningsvalg!

KURSROM: F1 031

Karrierelæring og livsmestring

Målet er å gi deg som lærer og rådgiver som underviser i Utdanningsvalg innspill til hvordan du kan levendegjøre faget, og gi deg konkrete undervisningsopplegg/oppgaver. Du får og med deg perspektiver om hvor karriereveiledningen står i EU, Norge (NOU) osv – for å gi en forståelse av fagets plass i det større bildet. Ikke minst trekker jeg frem overordnet del av læreplanen og viser hvor vi finner begrunnelsen for faget – utover fagets egen læreplan. Seminaret som er utgangspunkt for kurset har utviklet seg etter hvert som fagfeltet utvikler seg, men grunntanken har hele tiden vært å gi de som underviser i faget mer kompetanse og en utvidet verktøykasse de kan ta i bruk med det samme de er tilbake på sitt arbeidssted. Utdanningsvalg er det viktigste faget i ungdomsskolen. Ønsker du en større verktøykasse for å undervise i Utdanningsvalg? Da er dette kurset for deg!

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Reinhardt Jåstad Røyset er adjunkt med opprykk fra Høgskolen i Bergen. Siden 1999 har Jåstad Røyset arbeidet ved Holen skole i Laksevåg bydel, Bergen kommune. Han har i løpet av sin karriere undervist i engelsk, matematikk, musikk og kunst og håndverk. Fra 2013 har faget utdanningsvalg vært en stor del av stillingen, der Jåstad Røyset har undervist på 9. og 10. trinn. Høsten 2017 er Jåstad Røyset engasjert av Utdanningsdirektoratet til å arbeide i en gruppe som skal utlede kjerneelementer i faget utdanningsvalg. Medlem av Kunnskapsdepartementets arbeid med utvikling av Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning i Norge. I 2017 var Jåstad Røyset medforfatter på boken «Utdanningsvalg – karrierelæring og livsmestring», en fagbok til lærere, rådgivere, karriereveiledere og andre som er opptatt av karriereveiledning. I 2020 kom første utgave av Min framtid ut: Dette er boken til elevene, med et læringsløp i utdanningsvalg som strekker seg over alle tre årene i ungdomsskolen. Sammen med Jåstad Røyset var Kjell Helge Kleppestø forfatter på begge verkene.