Kurs 45: Wergelandfamilien og Kristiansand

Wergelandfamilien har mye å tilby videregående skole – både i norsk, historie og samfunnsfag. Nicolai Wergeland bidro sterkt til utformingen av Grunnloven i 1814, og skrev den første avhandlingen om etablering av et norsk universitet. Tre av barna sto i spissen for moderniseringen av det norske samfunnet på 1800-tallet: Henrik som poet, folkeopplyser, nasjonal patriot, og forkjemper for et multireligiøst samfunn; Camilla som romanforfatter, essayist, litteraturkritiker og kvinnesakspioner; Oscar som landskapsarkitekt, kartograf, militær strateg og skisport-pioner. I årene 1805-1817 bodde familien i den internasjonale sjøfartsbyen Kristiansand, og spor etter dem fins fremdeles: I Baneheia, Ravnedalen og ikke minst Bragdøya, hvor Thaulow- og Wergelandfamiliens lystgård er restaurert og kan benyttes til undervisningsformål.

En didaktisk utfordring er å finne «gullet» i det veldige tekstkorpuset de har etterlatt seg – av dikt, essays, artikler, brev, fortellinger og avhandlinger. Hva kan brukes i klasserommet i dag? Dette kurset gir en presentasjon av Wergelandfamiliens liv og virke, og deres tilknytning til Kristiansand. Vi leser et utvalg tekster og diskuterer didaktiske muligheter. I 2025 ønsker UiA å etablere en Wergelandpris for dikt, sang- og raptekster skrevet av elever i videregående skole. Samme år vil Vest-Agder-Museet ha et digitalt Wergelandprosjekt i Den kulturelle skolesekken.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Bjarne Markussen er professor i nordisk litteratur, UiA