Kurs 43: Språknøkler – i voksenopplæringen

KURSROM: B2 001

Nøkler til god undervisning i voksenopplæringen.

Fokuset i dette kurset er hvordan voksne med norsk som andrespråk lærer norsk, hva man som lærer må ha fokus på i planlegging og tilrettelegging av undervisning for voksne deltakere og hvordan denne undervisningen kan se ut i praksis.I løpet av kursdagen vil vi være innom mange ulike Språknøkler – nøkler til god undervisning i voksenopplæringen.

PRESENTASJON

Britt Rødal Vikhagen jobber som lærer i voksenopplæringen og driver foretaket Språknøkler. Språknøkler hjelper lærere i voksenopplæringen med å få tak i materiell, opplegg og kompetanseutvikling tilpasset voksne deltakere med norsk som andrespråk. Britt er utdannet grunnskolelærer, med videreutdanning i norsk som andrespråk for voksne (UiB), vurdering av språkferdigheter (UiB) og en pågående master i andrespråksdidaktikk (HVL). Hun har flere års erfaring som lærer i grunnskolen og i ulike deler av voksenopplæringen.