Kurs 38: Sangglede og stemmebruk i grunnskolen

Dette kurset gir deltakerne en grundig forståelse av hvordan sang kan integreres i skolehverdagen. Fokuset ligger på å utforske stemmen – både tale- og sangstemmen – som et essensielt verktøy i samhandling med elever. Seminaret gir også inspirasjon til å lede sangaktiviteter, utføre stemmeleker og utforske flerstemt sang.
Deltakerne vil få praktiske tips til hvordan sang kan implementeres i ulike skolefag. Da elevene lærer gjennom både hodet og kroppen, vil seminaret i tillegg legge vekt på sammenhengen mellom sang og bevegelse. Emner som inkluderer sang i tilrettelagt opplæring og sang som en styrke i sosiale fellesskap og inkluderingsprosesser vil også bli behandlet.
Gjennom seminaret vil deltagerne få en helhetlig forståelse av sangens rolle i undervisningen og gir konkrete verktøy for å gjennomføre sangaktiviteter på en meningsfull måte i skolen.

PÅMELDINGSINFO
Påmeldingsfrist: 4. september
Antallsbegrensning: 20 deltakere

Hege Bjørnestøl Beckmann: Førsteamanuensis i musikk ved Fakultet for kunstfag, UiA. Fagkoordinator for musikk i grunnskolelærerutdanningen.
Marius Lønskog Igland: Høgskolelektor i musikk ved Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder. Faglærer i musikk i grunnskolelærerutdanningen.