Kurs 37: Robuste barn vokser på og i trær?

KURSROM: B1 001

Barnehage og skole skal ha en forebyggende og helsefremmende funksjon hvor blant annet livsmestring, helse, fysisk aktivitet, bevegelsesglede og motorisk utvikling skal fremmes. Hvordan kan vi legge til rette for dette gjennom lek i naturen? Bør risikofylt lek ha en plass i barnas hverdag eller bør vi beskytte vi barna mer? Gjennom forskningsbasert teori/resultater, erfaringsdeling og praktiske øvelser vil kurset belyse viktige elementer og foreslå enkle verktøy for å bidra til at barn blir trygge, mer robuste og opplever bevegelsesglede.
Teoretisk og praktisk kurs. Her får du tips og verktøy du kan bruke allerede dagen etter!

PRESENTASJON

Ingirid Geirsdatter Heald Kjær (UiA) er førsteamanuensis ved institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder. Hun har erfaring som både emneansvarlig (KO-leder) for emnet Natur, helse og bevegelse (NHB) og som studieleder for barnehagelærerutdanningen ved UiA. I tillegg har hun undervist og veiledet studenter på Idretts-, Folkehelse- og Grunnskolelærerutdanningene ved UiA. Ingirid jobber med Regional kompetanseordning (ReKomp) i Agder innenfor tematikken bærekraft og livsmestring. Hun er engasjert i forskning som omhandler blant annet barns lek, livsmestring, helse og helhetlige utvikling – både med barnehagen, skolen og idretten som arena. Ingirid har en doktorgrad fra Norges idrettshøgskole (NiH) innenfor tematikken helserelatert fysisk form. Hun har videre hatt verv som leder/trener i idrettsorganisasjoner.