Kurs 37: Religionsorakler i religionsundervisningen

Ting du aldri har tenkt på å spørre om? En skattekiste av muligheter for religionslærere

Hva er en gud? Hva er urfolksreligioner? Tror alle muslimer det samme? Hva er nytt med nyreligiøsitet? Må ekte religion være gratis? Hvordan bidrar buddhistiske munker til vold?

Religionsorakelene.no har i ti år svart på spørsmål som de over, og formidlet kunnskap om religion og religiøsitet på nett. Målgruppen er ungdommer på vgs, men mange passer også godt i undervisning på u-trinn. Dette kurset hjelper lærere å finne frem til orakler som kan være aktuelle for læreplanmålene i KRLE (trinn 8-10) og Religion og etikk (vgs). Vi kommer med konkrete eksempler på hvordan de kan brukes i undervisningen og viser hvordan «oraklene» kan fungere som utgangspunkt for utforsking og læring. I tillegg byr vi på to «liveorakler»: Kan man leke med religion? og Hva kan man få fritak fra i religionsfagene?

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Sissel Undheim er professor i religionsvitenskap fagdidaktikk ved Universitetet i Bergen.
Christian Lomsdalen er PhD-stipendiat samme sted. Begge er aktive i redaksjonen til religionsoraklene.no