Kurs 36: Reiser fysikken filosofiske problemstillinger? Kan filosofien bidra til å forstå dem?

KURSROM: I1 066

Har fysikere tenkt filosofisk om sitt eget fag, og har filosofer interessert seg for fysikk, og eventuelt tenkt noe som klargjør sider ved fysikken? Jeg vil se nærere på Galileo Galilei, Herrmann Weyl, Albert Einstein, Niels Bohr, Paul Dirac, Kurt Gödel og Jacques Derrida. Viktige temaer blir tid, rom og den mystiske kvantemekanikken. Presentasjonsformen og nivået vil være tilpasset at kursdeltagerne skal ha nytte av stoffet for å gi en bedre undervisning på sitt nivå.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Hans Herlof Grelland er professor emeritus i kvantekjemi, master og foreleser i filosofi.