Kurs 36: Reiser fysikken filosofiske problemstillinger? Kan filosofien bidra til å forstå dem?

Har fysikere tenkt filosofisk om sitt eget fag, og har filosofer interessert seg for fysikk, og eventuelt tenkt noe som klargjør sider ved fysikken? Jeg vil se nærere på Galileo Galilei, Herrmann Weyl, Albert Einstein, Niels Bohr, Paul Dirac, Kurt Gödel og Jacques Derrida. Viktige temaer blir tid, rom og den mystiske kvantemekanikken. Presentasjonsformen og nivået vil være tilpasset at kursdeltagerne skal ha nytte av stoffet for å gi en bedre undervisning på sitt nivå.

PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Hans Herlof Grelland er professor emeritus i kvantekjemi, master og foreleser i filosofi.