Kurs 35: Programmering. Det første møtet.

KURSROM: HU 024

Kan vi programmere uten skjerm?

I dette kurset tar vi for oss programmering fra grunnen av. Vi viser hvordan elevene kan lære programmering gjennom lekpregede aktiviteter uten skjerm. I klasserommet, på uteskole og i gymsalen.
Kurset byr på faglig påfyll og rikelig med praktiske eksempler, og passer for lærere på 1.–7.trinn.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Rebekka Næss har arbeidet med digitale læremidler i matematikk i en årrekke. Hun er redaktør for Matemagisk 1–7 og har mange års erfaring fra barneskolen.