Kurs 35: Playing Games in Class

Hvorfor bruke rollespill som høyeffektiv læringsarena i klasserommet?

Kurset handler om hvordan den amerikanske rollespillpedagogikken Reacting to Past kan brukes som læringsarena for norske elever. Kursholderne vil generelt snakke om hvordan rollespill/simulering kan brukes for å lære historie, samfunn og øke muntlige ferdigheter. Og mer spesifikt snakke om spillet de har utviklet for norske klasserom som omhandler norsk immigrasjon til den amerikanske Midtvesten. Kurset er både praktisk og matnyttig for lærere innen engelsk og samfunnsfag.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Erik Mustad er førstelektor ved Institutt for fremmedspråk og oversetting ved UiA.
Marie Olsen er lærer ved Grim skole i Kristiansand.