Kurs 34: Opplevelsesbasert læring med VR, AR og koding i klasserommet

Hva sier ny forskning om bruk av VR i utdanning og hvordan ta i bruk denne nye teknologien i klasserommet?

Tre nye forskningsprosjekter som er gjennomført i et samarbeid mellom UiA, lærerstudenter og praksisskoler, viser at virtuell virkelighet (VR) kan åpne for opplevelsesbaserte og utforskende læringsprosesser. Ved hjelp av virtuelle scener i 360 grader kan elever oppleve å være til stede i uetiske situasjoner og på ellers utilgjengelige plasser og bygninger. Dette gir nye læringsmuligheter, blant annet i KRLE-faget, der VR kan gi nye, visuelle innganger til etisk refleksjon og religiøs estetikk. På dette kurset får du vite mer om aktuelle forskningsfunn, samt lære hvordan du selv kan ta bruk virtuell virkelighet (VR), utvidet virkelighet (AR) og koding i klasserommet ved hjelp av programmet CoSpacesEdu.

ANTALLSBEGRENSNING: 30
PÅMELDINGSFRIST: 4. september

Martin Smith-Gahrsen er universitetslektor ved institutt for religion, filosofi og historie ved Universitetet i Agder. Han underviser i filosofi, etikk og religionsdidaktikk og forsker på profesjonsfaglig digital kompetanse og bruk av virtuell virkelighet (VR) i utdanning.