Kurs 34: Musikk i barnhagen

KURSROM: G1 012

Gjør alle dager til en musikkdag!

Kurs i sang og musikkbruk i barnehage. Målgruppen for kurset er alle som jobber med barn i barnehagealder og litt opp i småskolen. Innholdet er praktisk og gir inspirasjon til å bruke mer musikk i barnehagen. Kursdeltagerne lærer seg helt grunnleggende spill på ukulele og gitar, samt enkle trommerytmer. Det blir historier, anekdoter og teori i en salig blanding med spill, sang og musikkaktiviteter. Målet med kurset er å få barnehagefolk til å lære, utforske og tørre å bruke sang og musikk med barn. Kurset krever ingen forkunnskaper og passer for alle som jobber i barnehage.

ANTALLSBEGRENSNING: 30
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Lars Lødemel Iversen er barnehagelærer, musikkpedagog og spesialpedagog. Han har jobbet nærmere 20 år i barnehage og driver med kurs og foredrag i musikkbruk i barnehage. Han er kursholder for Syngende Barnehage og musikkbarn.no, og har holdt kurs for barnehageansatte over (nesten) hele landet. Han brenner for at sang og musikkaktiviteter skal være så tilgjengelig som mulig for både personalet og barna i barnehagen, og har en metodikk som er solid forankret i praksisfeltet. Han er også opptatt av sangens plass i barns språkutvikling, og bruker musikken som et verktøy i det pedagogiske arbeidet.