Kurs 33: Matematikklæring med Numicon

KURSROM: F2 007

Bedre forståelse av tallsystemet, relasjoner mellom tall og tankeprosesser.

Deltakerne i kurset skal både bli kjent med materiellet og arbeide i grupper med en problemløsnings-aktivitet. I aktiviteten vil det bli lagt vekt på Problemløsning og utforskning, Resonnering og argumentasjon og Representasjon og kommunikasjon.

I matematikk-aktiviteten skal deltakerne bruke Numicon for å lete frem mønstre, finne sammenhenger og diskutere seg fram til felles forståelse. De skal utforme egne resonnementer både for å forstå og for å løse problemer, og for å kommunisere sine løsninger til andre.

ANTALLSBEGRENSNING: 30
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Tone Dalvang har jobbet som lærer i skole og høyskole, og som seniorrådgiver på matematikkvansker for Statped