Kurs 32: Muntlig samhandling i fremmedspråksklasserommet

I fremmedspråk skal elevene lære å delta i samtaler i dagligdagse situasjoner og kunne kommunisere på en situasjonstilpasset måte. Men hva betyr egentlig dette? Hva menes med dagligdagse situasjoner og hvordan kan vil legge til rette for slike situasjoner i klasserommet? I dette kurset vil vi konkretisere hva dagligdagse situasjoner kan være, og hva det innebærer å kommunisere på en situasjonstilpasset måte ved hjelp av det Felles europeiske rammeverket for språk (CEFR). Vi vil videre vurdere eksempler på ulike oppgaver som kan åpne for spontan muntlig samhandling på fremmedspråket i klasserommet.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Eli-Marie D. Drange er førsteamanuensis ved Institutt for fremmedspråk og oversetting ved UiA.