Kurs 32: Mangfold og dilemmaer i barnehagen

KURSROM: 46 207

Hva gjør du når en far nekter barnet sitt å gå i teater?
Hva gjør du når barna har fri hver turdag?
Hva gjør du når en far ikke vil at sin datter skal leke med guttene i barnehagen?
Hva gjør du når foreldre av ulik religiøs bakgrunn ikke respekterer hverandre?

Kurset tar utgangspunkt i flere selvopplevde dilemmaer fra den flerkulturelle barnehagen. Ganske vanlige og helt praksisnære. Deretter følger refleksjoner gjort underveis og i ettertid. Målet med kurset er å sette i gang diskusjon rundt egen praksis, alene eller sammen med kolleger.
Kursholder er opptatt av hvordan vi kan løse god flerkulturell pedagogikk i hverdagen. Hva er våre plikter satt i Rammeplanen? Hvordan kommer de gode målsettingene til uttrykk i barnehagehverdagen? Hvordan løser vi disse i praksis? Hvordan samarbeider vi best for å nå disse målene?

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Cathrine Bull Thorshaug er barnehagelærer og cand polit med hovedfag i barnehagepedagogikk. Hun har 40 års erfaring som pedagogisk leder i barnehage, hvorav de siste 20 år i flerkulturell barnehage. Hun har videreutdanning i migrasjonspedagogikk, veiledning og dans, og hun er også ICDP-veileder. Ved siden av barnehagejobben har hun undervist i kulturskole, dansestudio og ved Norges Dansehøyskole.