Kurs 31: Modellering i matematikk

Prinsipper for god klasseromspraksis

Læreplanen vår beskriver modellering som en av de viktige aktivitetene å gjennomføre i klasserommet. Å organisere og gjennomføre åpne modelleringsaktiviteter er et komplisert arbeid med mange hensyn å ta. Ved å gjennomføre og forske på modelleringsaktiviteter i ungdomsskolen har vi kommet fram til metoder og prinsipper som kan gjøre arbeidet med å lære modellering håndterbart.
En kompliserende faktor er at vi ikke bare må forstå hva modellering er selv, eleven må også få et utenfraperspektiv på i hva det vil så å modellere. På eksamen kan nemlig elevene møte oppgaver som «Bruk informasjonen som utgangspunkt til å vise din kompetanse i modellering og anvendelser». (Eksamen 24.05.2022). Ved å bruke «den tomme modelleringsprosessen» kan vi gi elevene dette utenfraperspektivet samtidig som de løser modelleringsoppgaver.
På kuret vil vi gjennomføre modelleringsaktiviteter og diskutere prinsippene vi finner det nyttig å fokusere på. Vi vil diskutere oppgavenes beskaffenhet og betydning, dialogen i klasserommet, lærerens rolle og vurdering av modelleringsaktiviteter. Forskningen som ligger til grunn er gjennomført på ungdomstrinnet, men eksemplene er nok også anvendbare mot slutten av barneskolen og starten av videregående skole (1P).

ANTALLSBEGRENSNING: 40
PÅMELDINGSFRIST: 4. september

Stig Eriksen har lang erfaring fra videregående skole og underviser nå i lærerutdanningen ved UiA. Han er spesielt interessert i forskjellige former for utforsking i matematikken og hvordan undervise, vurdere og kommunisere rundt dette.