Kurs 31: Læring og sikkerhet i og ved vann og sjø

KURSROM: P-plassen v HokusPokus bhg (oppmøtested)

Hvordan planlegge for trygg læring i naturen, og spesielt med fokus på læring i vann?

Med Kunnskapsløftet 2020 fikk nærmiljøfriluftslivet en enda mer sentral posisjon i læreplanen enn tidligere. Naturopplevelse, bærekraft og trygg læring er viktige dimensjoner i kompetansemålene som omhandler undervisning i naturen. I dette kurset vil deltakerne lære mer om sentrale pedagogiske perspektiver i nærmiljøfriluftslivet, og med utgangspunkt i praktiske læringsaktiviteter knyttet til selvberging i vann, gi innspill på hvordan man skal planlegge for sikkerhet i friluftslivsundervisningen. Kursstrukturen er både teoretisk og praktisk. Det innebærer at deltakerne skal gjennomføre praktiske læringsaktiviteter i vann. Her benyttes varme våtdrakter som kursholderne deler ut.

NB: Ta med badetøy, håndkle og varme klær. Det blir mulighet for å låne varme våtdrakter i de praktiske læringsaktivitetene.

ANTALLSBEGRENSNING: 24
PÅMELDINGSFRIST: 6. september

Ketil Østrem (UiA): Underviser i friluftsliv på bachelorutdanningen i idrett og grunnskolelærerutdanningen ved UiA. Forsker på didaktiske perspektiver i friluftsliv og er blant annet aktuell som redaktør for fagboka Nærmiljøfriluftsliv i skolen utgitt av Cappelen Damm Akademisk i 2021.
Kjetil Fossheim (MAF/UiA): Er prosjektleder og friluftslivsveileder i Midt-Agder Friluftsråd. Underviser også som timelærer i friluftsliv på bachelorutdanningen i idrett og barnehagelærerutdanningen ved UiA.
Begge med et solid erfaringsgrunnlag med tanke på å planlegge for trygg læring i naturen.