Kurs 30: #MINE GRENSER – Undervisning om seksuell trakassering

Seksualisert språkbruk og trakassering er et samfunnsproblem og en del av skolehverdagen for mange barn og unge. Slik trakassering kan påvirke unges identitetsutvikling, selvbilde og psykiske helse. Forskning viser at ungdom gjerne vil lære mer om slike tema, og samtidig at lærere synes det kan være krevende å undervise i tematikken. I dette kurset vil vi først gi en forelesning om seksuell trakassering hvor vi ser nærmere på omfang, hva det dreier seg om, hvor og med hvem det skjer, samt hva som kan være årsaker. I neste del av kurset presenterer vi ulike undervisningsopplegg vi har utarbeidet i samarbeid med lærere og elever ved videregående skoler i Agder.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Katja H-W Skjølberg er førstelektor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun underviser internasjonal politikk og samfunnsfag i lærerutdanningen. Hennes forskningsinteresser er innenfor samfunnsfagsdidaktikk med et særlig fokus på kontroversielle tema og samfunnsfagets rolle i å forebygge utenforskap, radikalisering og ekstreme holdninger.

Irene Trysnes er førsteamanuensis i samfunnsvitenskap og fagdidaktikk ved Universitetet i Agder, hvor hun koordinerer og underviser på lærerutdanningene i samfunnsfag. Hennes forskningsinteresser er innenfor samfunnsfagsdidaktikk, kontroversielle tema, kjønn og likestilling, samt religion- og kultursosiologi.