Kurs 30: Lesing av skjønnlitteratur for interkulturell og flerspråklig kompetanse i engelsk

KURSROM: B3 004

Nye perspektiver i LK20 og eksempler på metoder

I læreplanen for engelsk vektlegges betydninga lesing har for utvikling av språkferdigheter og interkulturell kompetanse. Ett av kjerneelementene i faget er nettopp «Møte med engelskspråklige tekster». Elevene skal lære om ulike levesett, lingvistisk og kulturelt mangfold. Skjønnlitterære tekster har en helt sentral plass i dette. Tony Burner vil snakke om forskning på lesing og vise hvordan engelsklæreren kan utnytte skjønnlitteratur til å arbeide med interkulturell og flerspråklig kompetanse.

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Tony Burner har jobbet som lærer på ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring. I dag er han professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Stavanger. Tony ble utnevnt til «merittert underviser» (Excellent Teacher Practioner) i 2022, og hans forskningsområder dekker blant annet vurdering, flerspråklighet, mangfold, læreres profesjonelle utvikling og skoleutvikling. Tony er en etterspurt innleder, og han har gitt foredrag for lærerutdanninger, forskere og lærere verden over, blant annet i Japan, USA, Australia, Storbritannia, India og Vietnam. Han er forfatter blant annet på Echo (2020), Fagbokforlagets læreverk for engelsk ungdomstrinn, og redaktør og forfatter på 101 Ways to Work with Communicative Skills (2019).