Kurs 27: Læringsrik mat på SFO

Kurs på Geitmyra på Odderøya/Kristiansand

Fokus på matglede og mat som er bra for kropp og klode på SFO kan bety veldig mye, både for hvert enkelt barn og for samfunnet. Dette er forankret i Rammeplanen for SFO, punkt 3.5 om mat og måltidsglede. Det handler om at det skal legges til rette for fellesskapsfølelse, tid og ro rundt måltidet, og at barna vil dra fordeler av å inkluderes i matlagingen. Rammeplanen sier også at maten som serveres bør inngå i et helsefremmende kosthold og baseres på de nasjonale kostrådene.
Vi ønsker å tilby et kurs til SFO-ansatte som inspirerer til hvordan man kan servere god og sunn mat i tråd med kostrådene på SFO. Vi vet at det er lite tid til matlaging, og at mange av de som står med ansvaret for maten trenger mer kunnskap.

Vi tilbyr et kompetanseløft og viser hvordan man med enkle grep kan servere en sunn og bærekraftig meny, og bli trygge på hva mat i tråd med kostrådene faktisk er.
Vi deler tips og triks for å få barn nysgjerrige på nye smaker, og hvordan man kan bruke matlaging på SFO som en arena for å lære barna å ta gode matvalg for seg selv og kloden.
Kurset er praktisk, og deltakerne skal få lage et utvalg gode og sunne retter som er i tråd med kostråd, og som er tidsmessig tilpasset en travel SFO hverdag. Dette vil gi deltakerne konkrete erfaringer og kunnskap de kan ta med tilbake til hverdagen på sin SFO.

Praktisk om lunsj og oppmøtested – Geitmyra på Odderøya/Kristiansand (og ikke på UiA): Dere skal få være med på ulike aktiviteter, lage råvarebaserte retter dere kan bruke på deres SFO, dele tips, triks og erfaringer med hverandre, og maten dere lager skal dere nyte i fellesskap til lunch ca kl 13.
Vi starter kl 10.30. Møt opp på fremsiden av bygget til Geitmyra på Odderøya, så tar vi dere i mot der. Dere får servert litt sunn snacks og kaffe ved ankomst.

ANTALLSBEGRENSNING: 15
PÅMELDINGSFRIST: 4. september

Ingrid Dovland er prosjektleder for Læringsrik mat på SFO- Agder. Hun er kursholder og underviser på Geitmyra Kristiansand Matkultursenter for barn. Hun har følgende utdanning: Fagbrev butikkslakter, bachelor i pedagogikk.

Silje Fossli er prosjektmedarbeider Læringsrik mat på SFO- Agder. Hun er kursholder og underviser på Geitmyra Kristiansand Matkultursenter for barn. Utdanning: Grunnskolelærer, agronom.