Kurs 26: Læring og sikkerhet i og ved vann og sjø

Hvordan planlegge for trygg læring i naturen, og spesielt med fokus på læring i vann?

I dette kurset legges det vekt på lærernes handlingsrom, og en vurderingspraksis som er til elevenes, og lærernes beste. Kurset er praksisnært, og samtidig forankret i lovverk og forskning.
Etter kurset vil lærere kunne vurdere uten rettebunker og prøver, og kunne etablere trygghet i en praksis som har fokus på relasjon, utvikling og læring.
Det vil bli gitt konkrete eksempler på hvordan man kan jobbe, og kurset passer lærere som vil jobbe smart, og med lave skuldre. Innholdet gjelder alle fag, men har hovedfokus på norskfaget. Det passer både på ungdomsskolen og videregående.

Kursstrukturen er både teoretisk og praktisk. Det innebærer at deltakerne skal gjennomføre praktiske læringsaktiviteter i vann, i vannet ved Vaffelbua i Jegersberg. Her benyttes varme våtdrakter som kursholderne deler ut. NB: Ta med badetøy, håndkle og varme klær. Det blir mulighet for å låne varme våtdrakter i de praktiske læringsaktivitetene.

Påmeldingsfrist: 4. september
Antallsbegrensning: 24

Kjetil Fossheim (MAF/UiA): Er prosjektleder og friluftslivsveileder i Midt-Agder Friluftsråd. Underviser også som timelærer i friluftsliv på bachelorutdanningen i idrett og barnehagelærerutdanningen ved UiA.

Ann Christin Helgesen Bjørke (UiA): Underviser i friluftsliv på bachelorutdanningen i idrett, barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen ved UiA.
Begge har et godt erfaringsgrunnlag med tanke på å planlegge for trygg læring i naturen.