Kurs 25: Lærer uten rettebunker

Hvordan vurdere i tråd med LK20s intensjoner?

I dette kurset legges det vekt på lærernes handlingsrom, og en vurderingspraksis som er til elevenes, og lærernes beste. Kurset er praksisnært, og samtidig forankret i lovverk og forskning.
Etter kurset vil lærere kunne vurdere uten rettebunker og prøver, og kunne etablere trygghet i en praksis som har fokus på relasjon, utvikling og læring.
Det vil bli gitt konkrete eksempler på hvordan man kan jobbe, og kurset passer lærere som vil jobbe smart, og med lave skuldre. Innholdet gjelder alle fag, men har hovedfokus på norskfaget. Det passer både på ungdomsskolen og videregående.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Eli Normand jobber som kurs- og foredragsholder, og er i tillegg lærer på videregående skole. Hun har de siste årene holdt en rekke foredrag og kurs for lærere og ledere i grunnskolen og videregående. Elin er faglig oppdatert, og formidler med humor og tydelighet. I sine foredrag og kurs tar hun opp temaer som vurderingspraksis, lærernes handlingsrom, medvirkning, LK20, endrings- og utviklingsarbeid, tilpasset opplæring og relasjonskompetanse.
Elin har en bred systemforståelse innenfor skolen, og et ønske om å bidra til en lærende og utviklende kultur som passer tiden vi lever i. Hun brenner for at skolen skal være en arena som passer alle elever.