Kurs 22: Kosmiske spørsmål i naturfag

Faglig innføring, elevaktiviteter, og erfaringer om å utvikle og dele et utforskende opplegg om Big bang.

Å kunne beskrive Big Bang-teorien om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og gjøre rede for observasjoner som støtter denne teorien, er et kompetansemål for VG1 SF. Hvordan kan dette undervises på en utforskende og elevsentrert måte? Hvilken fagkunnskap om Big Bang trenger egentlig læreren for å undervise dette?
I dette kurset demonstreres og prøves ulike elevaktiviteter som lar kursdeltakerne utforske spørsmål som: «Startet Big Bang et sted, og er det universets sentrum?», «Hvordan kan vi forstå universets ekspansjon og utvikling?», og «Har verdensrommet en kant, og hva er utenfor den?».
Opplegget tar utgangspunkt i kjerneelementet Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, med fokus på praktisk utforskning, innsamling og bearbeidelse av data, undring og modellering. Det loves «aha-opplevelser», faglig innføring, men også erfaringer rundt hvordan vi som del av en lærerprofesjon kan utvikle læringsaktiviteter i krevende fag som er i tråd med den nye læreplanen.
Kurset er relevant for alle realfagslærere, men også for dem som er nysgjerrige på de store spørsmålene om universet vi alle er en del av.

Materialer og informasjon om aktivitetene vil være tilgjengelige på utforsk.UIA.no og ndla.no.
Velkommen!

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Alexander Sellerholm har doktorgrad i astropartikkelfysikk fra Stockholms universitet, men forlat akademiene for arbeid i næringslivet og det offentlige. Etter en tid i utlandet, bland annet med ansvar for forskningssamarbeid ved den svenske ambassaden i Addis Abeba, flyttet han til Arendal og prøver seg på en ny karriere som lærer. Så langt har han undervist ved de videregående skolene rundt Arendal og ved UIA.
Hans pasjon er å formidle hvordan verden henger sammen, både stort og smått, med deltakende og utforskende aktiviteter.