Kurs 21: Kampen om verdensmakten: USA og Kina

USA og Kina er vår tids supermakter. De befinner seg i en kamp om verdensmakten som vil forme det 21. århundret. Rivaliseringen mellom USA og Kina fører til økt geopolitisk og militær spenning, ny teknologisk og økonomisk utvikling, samt en endret internasjonal orden. Hvordan har Kina blitt så mektig at det kan utfordre USA? Hvilke konsekvenser vil den nye supermaktsrivaliseringen føre til for NATO, Europa og Norge? Kinas vekst har ført til en maktforskyvning verden aldri har sett maken til. Dette minner om den kalde krigen, men til tross for at det igjen er to stater som er langt mektigere enn alle andre, er interaksjonen og rivaliseringen mellom USA og Kina annerledes enn mellom USA og Sovjetunionen. De nye supermaktene befinner seg i en konfliktfylt sameksistens – ikke en ny kald krig. Den nye blandingen av konflikt og sameksistens gjør også at NATO, Europa, Norge og Russland har et annerledes handlingsrom enn under den kalde krigen. Men det er USA og Kina som kjemper om verdensmakten. Boka gir innsikt i hvordan denne maktkampen vil utspille seg og hvem som trolig vinner kampen om verdensmakten.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september.

Øystein Tunsjø er professor og leder av Asia-programmet ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets Høgskole. Tunsjø er forfatter av boken The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States and Geostructural Realism, (New York: Columbia University Press, 2018). Han er også forfatter av bøkene Security and Profits in China’s Energy Policy: Hedging Against Risk (New York: Columbia University Press, 2013) og US Taiwan Policy: Constructing the Triangle (London: Routledge, 2008). Tunsjø har sin doktorgrad fra University of Wales, Aberystwyth, 2006, han har hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo, en MSc fra London School of Economics, 2002, og en MA fra Griffith University, Australia, 2000. Han har vært Fulbright gjesteforsker ved Fairbank Center for Chinese Studies, Harvard University i vårsemesteret 2010 og Fulbright gjesteforsker ved Security Studies Program ved Massachusetts Institute of Technology i vårsemesteret 2023. Tunsjø var medlem av den regjeringsoppnevnte Forsvarskommisjonen av 2021 som leverte sin NOU «Forsvar for fred og sikkerhet» i 2023.