Kurs 20: InSPIRErende naturfag

Kurset viser ulike tilnærmingsmetoder til et tema og hvordan man kan jobbe tverrfaglig og utforskende. Sammen skal vi gjøre enkle morsomme forsøk og teste ut ulike arbeidsoppgaver både inne og ute tilpasset alle fag. Det hele knyttes opp mot kjerneelementene og kompetansemål i den nye læreplanen.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Gro Wollebæk er adjunkt med fordypning i både naturfag, K&H og matematikk. Hun har bred erfaring med praktisk tilnærming, tverrfaglighet og formidling som kontaktlærer i 1. – 7.klasse, ressurslærer for Nysgjerrigper og som forfatter av Spireserien – naturfagbøker for småskolen.
Hun har sittet i læreplangruppen i naturfag i forbindelse med Fagfornyelsen og er også vinner av Akademiets lærerpris fra det Norske Vitenskaps- Akademi i 2021. Gro jobber nå på 5.trinn i Nordre Follo kommune.