Kurs 19: Hvordan skape egne undervisningsforløp gjennom drama

Praktiskteoretisk innføring i drama og teater som læringsressurs i skolen

Lær hvordan du kan bruke drama som praktisk og estetisk læringsform i undervisningen gjennom en læringsressurs med steg for steg oppskrifter og opplæringsfilmer: https://dramaogteater.no/laeringsressurs/
Læringsressursen er utviklet av Drama- og teaterpedagogene med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Del 1: Gjennom filmeksempler og utprøving, utforsker vi hvordan bygge opp og lede slike helhetlige undervisningsforløp med utgangspunkt i et tema.
Del 2: Gruppevis idémyldring. Hvordan skape ditt eget undervisningsforløp med utgangspunkt i et tema, med deler av steg for steg oppskriftene som «mal».

PÅMELDINGSINFO
Ordinær påmeldingsfrist utløp 6.september, og alle kurs har nå antallsbegrensning. Det er fremdeles mulig å melde seg på de kursene som eventuelt har ledig kapasitet. Dersom dette kurset har ledig kapasitet, vil det fremkomme i listen over kurs i påmeldingen HER.

Kari Strand er daglig leder i Drama- og teaterpedagogene. Hun er utdannet dramapedagog og har mange års erfaring med DKS i skolen.
Marianne Nødtvedt Knudsen arbeider på Universitetet i Agder som førsteamanuensis i drama og teater. Hun er utdannet dramapedagog og har mange års erfaring med å undervise i skolen.