Kurs 18: Hvordan undervise om krig og konflikt?

Finnes det noen gode verktøy?

Elever blir eksponert for nyheter gjennom sosiale medier i stort omfang. Mange har vansker med å forstå det de leser eller hører. Attraktive undervisningsopplegg om nyhetsaktuelle og kontroversielle temaer er etterspurt av mange lærere. Røde Kors i Norge har de siste årene utviklet flere læremidler og undervisningsopplegg om krig og konflikt, samt gjort seg erfaringer med hva barn og ungdom er opptatt av når krigen raser. I dette kurset vil deltakerne få teste ut ulike undervisningsopplegg fra en nøytral aktør, samt drøfte hvordan man kan undervise om krig og konflikt i klasserommet på en ivaretakende måte.
Angrip! 2.0. er et interaktivt læremiddel som bruker utvidet virkelighetsteknologi (AR-teknologi). Elevene må diskutere og ta stilling til strategiske og etiske dilemmaer knyttet til regler i krig, som for eksempel ‘Kan jeg angripe skolen?’, ‘Hvilket våpen bør jeg velge?’ og ‘Må jeg pleie en såret fiende?’. Brothers across borders er en prisbelønnet blanding av film og dataspill, der elevene lærer om hvordan det er å leve som flyktning i et krigsherjet område. Eleven påvirker selv handlingen, og alt sees gjennom flyktningens øyne. Når krigen raser er et engasjerende nettsted med fagartikler, filmer, dilemmaer og quizer, som omhandler tematikk knyttet til krig og konflikt.
Alt materiell som blir presentert kan bestilles og brukes gratis av lærere og elever i etterkant av kurset.

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september

Camilla Sjøvold er utdannet pedagog med nesten 20 års erfaring som lærer i grunnskolen. Nå jobber hun i Norges Røde Kors som kursholder, guide på opplevelsessenteret Den hvite bussen og prosjektleder, og utvikler undervisningsopplegg for skolen om blant annet livsmestring, klimaendringer og krig og konflikt.