Kurs 17: Hvordan skape et trygt og godt læringsmiljø – faglig og sosialt

Kurset vil belyse flere perspektiv i arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø, som for eksempel; Hva innebærer det å arbeide helhetlig med læringsmiljøet? Hvordan arbeide for trygghet og tilhørighet for den enkelte og gruppa? Hvordan samarbeide godt med de foresatte?

ANTALLSBEGRENSNING: Ingen begrensning frem til påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist: 4. september.

Inger Bergkastet er lærer og spesialpedagog med tilleggsutdanning i veiledning og skoleledelse. Hun har arbeidet mange år i skolen som kontaktlærer, sosiallærer, veileder og leder. Hun har også arbeidet ved Høyskolen Innlandet som prosjektleder. Hun har vært medforfatter på flere bøker om temaene skolemiljø og lærerrollen.